Fb_b
firma@xyz.pl
+48 605 42 63 60

Słowniczek pojęć

 

Strona internetowa lub strona WWW  – jest to dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

 

 

System CMS - inaczej system zarządzania treścią strony internetowej. Pozwala na łatwe i intuicyjne edytowanie treści strony www oraz jej administrowanie. System ten umożliwia dodawanie i usuwanie m.in. tekstów, plików obrazów, filmów, jak również działów i elementów nawigacji Twojej witryny internetowej. 

 

 

Aplikacja internetowa -  jest to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.

W pracy aplikacji internetowej musi pośredniczyć serwer WWW. Do przygotowania samej aplikacji używa się różnych mechanizmów (np. CGIJSPASP.NET) i języków (np. Java), jak również serwerów aplikacji. 

 

 

Outsourcing IT - oznacza przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej nie związanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. technologiach informatycznych.